#Big sale quý 1/2024 Mua hải sản tổng hợp! Mua các loại hải sản tươi sống ở đâu?

Mua hải sản tổng hợp! Mua các loại hải sản tươi sống ở đâu?

Bảng giá hải sản tổng hợp các mặt hàng tại Chihaisan

Nếu bạn muốn xem nhanh bảng giá thì có thể xem vào các Bảng giá hải sản từng loại như sau :

Sau đây là chi tiết giá bán tất cả các sản phẩm :

SẢN PHẨM 1- Mua hải sản tổng hợp! Mua các loại hải sản tươi sống ở đâu?
Ba ba sống , 1,4 –1.6 kg/con
470 k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/con-ba-ba/

SẢN PHẨM 2
Ba khía muối , Size 10-12
280 k/ kg
muối
https://chihaisan.com/con-ba-khia/

SẢN PHẨM 3-Mua hải sản tổng hợp! Mua các loại hải sản tươi sống ở đâu?
Bạch tuộc baby lạnh ( 25-55 con)
280 k/kg
đông
https://chihaisan.com/bach-tuoc-baby-dong-lanh/

SẢN PHẨM 4
Bạch tuộc đỏ Nhật 1.5-2 kg/con
850 k/kg
đông
https://chihaisan.com/mua-bach-tuoc-nhat-ban/

SẢN PHẨM 5-Mua hải sản tổng hợp! Mua các loại hải sản tươi sống ở đâu?
Bạch tuộc sống
410 k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/bach-tuoc/

SẢN PHẨM 6
Bào ngư  đông lạnh New Zealand
2.350.k/kg
đông
https://chihaisan.com/bao-ngu-dong-lanh/

SẢN PHẨM 7-Mua hải sản tổng hợp! Mua các loại hải sản tươi sống ở đâu?
Bào ngư đông lạnh Hàn Quốc 10-12
750.k/kg
đông
https://chihaisan.com/bao-ngu-dong-lanh-han-quoc-ban-tai-chihaisan-voi-chat-luong-tot-nhat/

SẢN PHẨM 8
Bào ngư HQ  sống 10 – 12
1.350.k/kg
Sống bơi
https://chihaisan.com/bao-ngu-han-quoc-ban-o-dau/

Bảng giá hải sản tổng hợp-Mua hải sản tổng hợp! Mua các loại hải sản tươi sống ở đâu?

SẢN PHẨM 9
Bào ngư khô nhập khẩu
600.k/ 100g
Khô
https://chihaisan.com/bao-ngu-kho-ban-o-dau/

SẢN PHẨM 10
Bào ngư úc đóng lon
1.400k/lon (425g)
ăn liền
https://chihaisan.com/bao-ngu-dong-hop-uc/

SẢN PHẨM 11
Bào ngư Úc lạnh Size 3 con/kg
1.350.k/kg
đông
https://chihaisan.com/bao-ngu-uc-dong-lanh-gia-bao-nhieu-gia-canh-tranh-tai-chihaisan/

SẢN PHẨM 12
Bào ngư Úc sống , Size 3 con/kg
2.350.k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/bao-ngu-uc-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 13
Bào ngư Úc tách vỏ nõn
5.400.k/kg
đông
https://chihaisan.com/bao-ngu-song/

SẢN PHẨM 14
Bao tử cá chẽm
240.k/kg
đông
https://chihaisan.com/bao-tu-ca-chem-doc-dao-ban-tai-chihaisan-voi-muc-gia-canh-tranh-nhat/san-pham/
SẢN PHẨM 15
Bao tử cá ngừ
195.k/kg
đông
https://chihaisan.com/bao-tu-ca-ngu-ban-o-dau-mon-ngon-tu-bao-tu-ca-ngu/
SẢN PHẨM 16
Bề bề chúa Size 4 – 6 con/kg
1.350.k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/be-be-chua-tuoi-song/san-pham/

Bảng giá hải sản tổng hợp-Mua hải sản tổng hợp! Mua các loại hải sản tươi sống ở đâu?

SẢN PHẨM 17
Bò một nắng Phú Yên
580.k/kg
1 nắng
https://chihaisan.com/bo-mot-nang-phu-yen/
SẢN PHẨM 18
Bong bóng cá đường khô
18.000.k/kg
Khô
https://chihaisan.com/bong-bong-ca-duong/
SẢN PHẨM 19
Bong bóng cá thiều khô
2.500.k/kg
Khô
https://chihaisan.com/bong-bong-ca/
SẢN PHẨM 20
Bột cá 60 độ đạm
29 tr/ tấn
gia súc
https://chihaisan.com/bot-ca/
SẢN PHẨM 21
Bulot Pháp đông 30-50 con/kg
320.k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-oc-bulot-phap-hom-nay/
SẢN PHẨM 22
Cá anh vũ Cá anh vũ đầu vàng
2,2 triệu /kg.
tươi
https://chihaisan.com/ca-anh-vu/
SẢN PHẨM 23
Cá bạc má 4 – 8 con /kg
160.k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-bac-ma-loai-ca-bien-rat-hien-ngon-va-re-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 24
Cá Bàn Sa 0.5-2 kg
280.k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-ban-sa-ca-vua-dep-vua-ngon-vua-lanh-ban-da-tung-an-chua/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 25
Cá bánh đường 0.5 – 1.2 kg/con
190k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-banh-duong-loai-ca-bien-thom-ngon-it-nguoi-biet/san-pham/
SẢN PHẨM 26
Cá bánh lái 3 – 6 con/kg
220k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-banh-lai-loai-ca-thuong-duoc-su-dung-trong-bua-com-gia-dinh/san-pham/
SẢN PHẨM 27
Cá bè cụt
180k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-be-cut/san-pham/
SẢN PHẨM 28
Cá bè lão 2 – 4 kg/con
140.k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-be-lao/
SẢN PHẨM 29
Cá bè trang
210.k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-be-trang/
SẢN PHẨM 30
Cá bè vàng
140.k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-be-vang/
SẢN PHẨM 31
Cá bò da  tươi
235 k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-ca-bo-da-gia-ca-bo-tuoi/
SẢN PHẨM 32
Cá bò ghép xuất khẩu
310.k/kg
khô
https://chihaisan.com/ca-bo-ghep-xuat-khau-gia-si-tai-chihaisan-gia-tot-voi-chat-luong-dat-chuan/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 33
Cá bò giáp
550.k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-bo-giap/
SẢN PHẨM 34
Cá bò hòm
290.k/ kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-bo-hom/
SẢN PHẨM 35
Cá bơn sống Hàn Quốc
890.k/kg.
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-bon-han-quoc-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 36
Cá bống  khô biển
280k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-bong/
SẢN PHẨM 37
Cá bống dừa
250 k/ kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-bong-dua-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 38
Cá bống đục lớn
260 k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-bong-duc-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 39
Cá bống ghép chuẩn xuất khẩu
290.k/kg
khô
https://chihaisan.com/gia-kho-ca-bong-ep-chuan-xuat-khau/
SẢN PHẨM 40
Cá bông lau Size 1 – 3 kg/con
350k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-bong-lau/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 41
Cá bống sông Trà
250k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-bong-song-mon-ca-bong-kho-tieu/san-pham/
SẢN PHẨM 42
Cá bống tượng
480k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-bong-tuong-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-gia-tot/
SẢN PHẨM 43
Cá bớp biển nguyên con tươi
270k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-bop-bien-nguyen-con/
SẢN PHẨM 44
Cá bùng binh
160k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-bung-binh-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 45
Cá cam
150k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-cam/
SẢN PHẨM 46
Cá chạch đồng 40 – 50 con
250k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-chach-dong-gia-ca-chach-song-tai-vua-hai-san-kim-dong-hy/
SẢN PHẨM 47
Cá chạch đồng khô
600k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-chach-dong/
SẢN PHẨM 48
Cá chạch quế 10 -25con
190k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chach-que/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 49
Cá Chàm 4 – 10 con/kg
150k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-cham/
SẢN PHẨM 50
Cá chẽm phi lê
270k /Kg
tươi
https://chihaisan.com/phi-le-ca-chem-gia-bao-nhieu-1kg-phi-le-ca-tuoi-ngon-ban-o-dau/san-pham/
SẢN PHẨM 51
Cá chẽm sống 1-3kg/con
220k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-chem-song-tphcm/
SẢN PHẨM 52
Cá chèo bẻo sống
320k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-cheo-beo/
SẢN PHẨM 53
Cá chép chuỗi ngọc 1kg- 2kg
497k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chep-chuoi-ngoc-ca-chep-khong-vay-ca-chuoi-ngoc-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 54
Cá chép giòn
230k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-chep-gion-hom-nay/
SẢN PHẨM 55
Cá chỉ vàng khô xk
250k/kg.
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-chi-vang/
SẢN PHẨM 56
Cá chìa vôi

Giá bán:270k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-chia-voi-bao-nhieu-1kg/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 57
Cá chiên sông Đà 3 – 6 kg
1050 k/  kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chien-song-da-doc-dao/
SẢN PHẨM 58
Cá chim đen biển
240k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-chim-den-bien-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/
SẢN PHẨM 59
Cá chim trắng biển 0.6- 1,5 kg
290 k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chim-trang/
SẢN PHẨM 60
Cá chình biển 1,5-10 kg
170k/kg.
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-chinh-bien-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 61
Cá chình biển khô
380k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-chinh/
SẢN PHẨM 62
Cá chình biển sống
320k/kg.
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-chinh-bien-ca-chinh-hoa-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 63
Cá chình bông suối sống 0,8 -2 kg
720k / kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chinh-bong/
SẢN PHẨM 64
Cá chình mun sống 0.8-1.6 kg
690k/ kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chinh-nuoc-ngot-bao-nhieu-tien/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 65
Cá chốt khô
540k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-chot/
SẢN PHẨM 66
Cá chuồn khô
250k/Kg
khô
https://chihaisan.com/ca-chuon-kho/
SẢN PHẨM 67
Cá cờ gòn cắt lát
250k / kg
đông
https://chihaisan.com/ca-co-gon-nguyen-con/
SẢN PHẨM 68
Cá cờ kiếm cắt lát
200k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-co-cat-lat/
SẢN PHẨM 69
Cá cơm đông
55k/500g
đông
https://chihaisan.com/ca-com-cap-dong/
SẢN PHẨM 70
Cá cơm khô
150 k/kg
khô
https://chihaisan.com/ca-com-kho/
SẢN PHẨM 71
Cá cơm khô rim, Cá cơm sấy giòn túi 200 g
90k/túi
ăn liền
https://chihaisan.com/ca-com-kho-rim/san-pham/
SẢN PHẨM 72
Cá cơm mờm sữa hấp chín
250 k/ kg
hấp
https://chihaisan.com/ca-com-mom-ban-o-dau/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 73
Cá cơm mờm sữa đông
170k đ/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-com-mom-gia-bao-nhieu-cach-che-bien-ca-com-mom-sua/san-pham/
SẢN PHẨM 74
Cá đét khô
150k/kg
khô
https://chihaisan.com/ca-det-kho/
SẢN PHẨM 75
Cá dìa 0.6 – 1 kg
275k/kg.
tươi
https://chihaisan.com/ca-dia/
SẢN PHẨM 76
Cá điêu hồng 0.5-1,5 kg/con
150k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-dieu-hong/
SẢN PHẨM 77
Cá đối 4-5 con/kg
180k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-doi/
SẢN PHẨM 78
Cá đổng tươi 3- 5 con /kg
250 K /kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-dong-tuoi-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 79
Cá đù 1 nắng
225 K/kg
1 nắng
https://chihaisan.com/ca-du-mot-nang/
SẢN PHẨM 80
Cá đù khô 10-25 con
250k/ kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-du/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 81
Cá dứa 1 nắng
420k/kg
1 nắng
https://chihaisan.com/ca-dua-mot-nang/
SẢN PHẨM 82
Cá đục tươi
280k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-duc-tuoi/
SẢN PHẨM 83
Cá đuối đen khô
970k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-den/
SẢN PHẨM 84
Cá đuối khô
400k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-gia-si/
SẢN PHẨM 85
Cá đuối ó sao khô
2.500k/ kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-o/
SẢN PHẨM 86
Cá duồng sông Đồng Nai
350 k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-duong-song-dong-nai-tai-chihaisan-bao-gia-bao-tuoi/san-pham/
SẢN PHẨM 87
Cá giò
160k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-gio-bao-nhieu-tien-1kg/
SẢN PHẨM 88
Cá hanh
260k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-hanh/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 89
Cá heo miền Tây 35 – 45 con/kg
590k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-heo-mien-tay-bao-nhieu-1kg/san-pham/
SẢN PHẨM 90
Cá hố cắt khúc đông
200k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-ho-tuoi/
SẢN PHẨM 91
Cá hố khô
300k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-ho/
SẢN PHẨM 92
Cá hồi nguyên con Nauy
390k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-nguyen-con/
SẢN PHẨM 93
Cá hồi phi lê
650 k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-phi-le-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 94
Cá hồi Sapa sống
480k /kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-sapa-tuoi-song/
SẢN PHẨM 95
Cá hồi xông khói
590k /500 gr
hun khói
https://chihaisan.com/ca-hoi-xong-khoi/
SẢN PHẨM 96
Cá Hoki phi lê
250k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-hoki/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 97
Cá hồng biển
265k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-hong-bien-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 98
Cá hồng mỹ
200k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-hong-my/
SẢN PHẨM 99
Cá kèo khô
330k/kg
khô
https://chihaisan.com/ca-keo-kho/
SẢN PHẨM 100
Cá kèo sống  30-35 con
200k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-keo-song/
SẢN PHẨM 101
Cá khế vây vàng
180k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-khe/
SẢN PHẨM 102
Cá khoai  khô
480k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-khoai/
SẢN PHẨM 103
Cá kìm
200k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-kim/
SẢN PHẨM 104
Cá kình size 2-3kg/ con
180k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-kinh/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 105
Cá lạc
170k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-lac/
SẢN PHẨM 106
Cá lăng khô
340k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-lang/
SẢN PHẨM 107
Cá lăng sống
295k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-lang/
SẢN PHẨM 108
Cá lóc đồng sống
280k/kg ;
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-loc-dong-hom-nay-2021-tai-chihaisan-dang-rat-tot/
SẢN PHẨM 109
Cá lóc khô
270k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-loc/
SẢN PHẨM 110
Cá lưỡi trâu một nắng
240k/ kg
1 nắng
https://chihaisan.com/ca-luoi-trau-mot-nang/
SẢN PHẨM 111
Cá mai khô
560 k/ kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-mai/
SẢN PHẨM 112
Cá mai tẩm mè
190k/hũ 500gram
khô
https://chihaisan.com/ca-mai-tam-me/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 113
Cá mao ếch khô
450k/ kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-mao-ech/
SẢN PHẨM 114
Cá mao ếch sống
630k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-mao-ech-hom-nay/
SẢN PHẨM 115
Cá mập sữa1 – 2,5kg/con
350k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-map-sua-nguyen-con-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-ca-con-song/san-pham/
SẢN PHẨM 116
Cá mặt quỷ
950k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-mat-quy-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 117
Cá mát sông Giăng
290 k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-mat-song-giang-dac-san-mien-tay-xu-nghe-tai-sai-gon/san-pham/
SẢN PHẨM 118
Cá mặt thỏ
300k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-mat-tho-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 119
cá mè hôi  9 – 10 con/kg
290k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-me-hoi-bao-nhieu-1kg/san-pham/
SẢN PHẨM 120
Cá mó đầu vuông
250 k/kg
tươi
 

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 121
Cá mó xanh
260k/kg.
tươi
https://chihaisan.com/ca-mo-xanh/
SẢN PHẨM 122
Cá mối  khô xẻ
175k/kg
khô
https://chihaisan.com/ca-moi-kho-mua-o-dau/
SẢN PHẨM 123
Cá mối tươi
160k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-moi-tuoi-lam-cha/
SẢN PHẨM 124
Cá mú chuột 1,2 kg – 3,0 kg/con
2,3 tr/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-mu-chuot-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 125
Cá mú đỏ tươi : 1 – 4 kg/con
480k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-bong-mu/
SẢN PHẨM 126
Cá mú nghệ
420k/ kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-mu-nghe-tphcm/
SẢN PHẨM 127
Cá mú sao xanh
750k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-mu-sao-xanh-loai-ca-ngon-nhat-trong-ho-nha-ca-mu/
SẢN PHẨM 128
Cá mú đỏ sống Size: 0.8-1.6 kg/con
1.450k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-bong-mu/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 129
Cá mú trân châu – Cá mú cọp
380k/kg.
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-mu-cop-song/
SẢN PHẨM 130
Cá nanh heo
260 k/ kg
đông
https://chihaisan.com/ca-nanh-heo-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 131
Cá nâu
120k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-nau/
SẢN PHẨM 132
Cá ngần Sông Đà
390k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-ngan-song-da-dang-mua-thom-ngon-diu-ngot-ban-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 133
Cá ngân tươi
180k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-ngan-tuoi/
SẢN PHẨM 134
Cá ngát Khô
230k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-ngat/
SẢN PHẨM 135
Cá ngừ đại dương nguyên con tươi
220k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-ngu-dai-duong-nguyen-con/
SẢN PHẨM 136
Cá ngừ phi lê CO
320k/kg
đông
https://chihaisan.com/phi-le-ca-ngu/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 137
Cá ngừ Saku 4A
400k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-ca-ngu-saku-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 138
Cá ngựa khô trên 10cm
250k/ cặp
khô
https://chihaisan.com/ca-ngua-kho-ngam-ruou/
SẢN PHẨM 139
Cá ngựa tươi ngâm rượu 8 – 10cm
200k/Cặp
tươi
https://chihaisan.com/ca-ngua-tuoi/
SẢN PHẨM 140
Cá nhái xương xanh
150k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-nhai/
SẢN PHẨM 141
Cá nheo
320k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-nheo/
SẢN PHẨM 142
Cá nhồng
250 k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-nhong/san-pham/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 143
Cá Ninja
250k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-giau-dau-loi-duoi/
SẢN PHẨM 144
Cá ó sao khô
2.700k /kg.
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-duoi-sao/
SẢN PHẨM 145
Cá phèn khô
220k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-phen/
SẢN PHẨM 146
Cá róc tươi 4 – 8 con/kg
155k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-roc-tuoi-tai-chihaisan-ca-roc-nau-mon-gi-ngon/san-pham/ca/
SẢN PHẨM 147
Cá sặc khô  (7 – 9 con/kg)
350k /kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-sac/
SẢN PHẨM 148
Cá sọc dưa
690k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-soc-dua/
SẢN PHẨM 149
Cá sóc nanh tươi
160k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-soc-nanh-tuoi-song-che-bien-duoc-rat-nhieu-mon-ngon/san-pham/
SẢN PHẨM 150
Cá sơn đạo 2 – 4 con/kg
190k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-son-dao-tuoi-xanh/san-pham/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 151
Cá sơn đỏ
150k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-son-do-bao-nhieu-1kg-ban-tai-chihaisan-tuoi-ngon-nhat/san-pham/
SẢN PHẨM 152
Cá sơn gà  cá nhỏ ( 15 -25 con/kg)
350 k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-son-ga/
SẢN PHẨM 153
Cá sơn trắng Size 1 – 2 con/kg
150k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-son-trang-thom-ngon-de-che-bien-gia-ca-vo-tu-nhe/san-pham/
SẢN PHẨM 154
Cá sùn sịn
180k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-ca-sun-sin-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 155
Cá sụn trứng
180k/500g
đông
https://chihaisan.com/ca-sun-trung-la-gi/san-pham/
SẢN PHẨM 156
Cá tắc kè – cá tàu bay
180k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-tac-ke/
SẢN PHẨM 157
Cá tai tượng biển
165k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-tai-tuong-bien-bao-nhieu-1kg/san-pham/
SẢN PHẨM 158
Cá tầm
390k / kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-tam/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 159
Cá tạp hấp chín phơi khô
18 tr/ tấn
gia súc
https://chihaisan.com/bot-ca/
SẢN PHẨM 160
Cá thia biển
300k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-thia-bien-la-ca-gi-mot-loai-ca-dep-ma-an-ngon/san-pham/ca/
SẢN PHẨM 161
Cá thiều tươi
200k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-thieu/
SẢN PHẨM 162
Cá thiều khô
320k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-thieu/
SẢN PHẨM 163
Cá thòi lòi 10-15 con / kg
350k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-thoi-loi/
SẢN PHẨM 164
Cá thòi lòi khô
450k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-thoi-loi/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 165
Cá thu cắt lát, cắt khúc
300k/ kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-thu-cat-lat-cat-khuc/
SẢN PHẨM 166
Cá thu một nắng
270k/kg
1 nắng
https://chihaisan.com/ca-thu-mot-nang-2/
SẢN PHẨM 167
Cá thu ngàng
200k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-thu-ngang-tai-chihaisan/san-pham/
SẢN PHẨM 168
Cá thu nguyên con
250k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-thu-nguyen-con/
SẢN PHẨM 169
Cá thu vạch
150k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-thu-vach/
SẢN PHẨM 170
Cá tra dầu
550k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-tra-dau-loai-ca-nuoc-ngot-khung-va-ngon-gia-ca-tra-dau-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 171
Cá tra khô
240k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-tra/
SẢN PHẨM 172
Cá trắm đen 4 – 10kg/con
155k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-tram-den-bao-nhieu-tien-1kg/san-pham/ca/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 173
Cá trao tráo
150k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-trao-trao-tuoi-ngon-loai-ca-quoc-dan-duoc-ua-thich/san-pham/
SẢN PHẨM 174
Cá trèn khô
400k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-tren/
SẢN PHẨM 175
Cá trích ép trứng  Hộp 0,5kg ( 3 thanh) :
495k/ hộp
đông
https://chihaisan.com/ca-trich-ep-trung/
SẢN PHẨM 176
Cá trích khô xuất khẩu Hàn Quốc
150 k /kg
khô
https://chihaisan.com/ca-trich-kho-mua-o-dau/
SẢN PHẨM 177
Cá trích phi lê
250 k/ kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-trich-phi-le-dong-lanh/
SẢN PHẨM 178
Cá trứng
180k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-trung/
SẢN PHẨM 179
Cá tuyết nhập khẩu
670k/kg
đông
https://chihaisan.com/ca-tuyet-nhap-khau/
SẢN PHẨM 180
Cá tuyết phi lê
820k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-ca-tuyet-phi-le/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 181
Cá úc
250k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-uc/
SẢN PHẨM 182
Cà Xỉu
250k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-xiu-la-con-gi-an-nhu-the-nao-gia-ca-xiu-song-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 183
Cá xương xanh
140k/kg
tươi
https://chihaisan.com/ca-xuong-xanh-gia-bao-nhieu-ca-xuong-xanh-lam-mon-gi-ngon/
SẢN PHẨM 184
Càng cua nâu Nauy đông lạnh
680k/kg
đông
https://chihaisan.com/cang-cua-nau-nauy-dong-lanh/
SẢN PHẨM 185
Càng cúm
180 k/kg,
tươi
https://chihaisan.com/cang-cum-gia-si/
SẢN PHẨM 186
Cáy càng đỏ
120k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/cay-cang-do-cua-cang-do-loai-thuc-pham-dan-da-ma-ngon-tuyet/san-pham/
SẢN PHẨM 187
Chả cá thác lác
280k/kg
tươi
https://chihaisan.com/cha-ca-thac-lac/
SẢN PHẨM 188
Chả cá thác lác tươi
300k/kg
tươi
https://chihaisan.com/cha-ca-thac-lac-tuoi-de-che-bien-mon-ngon-cho-bua-an-gia-dinh/san-pham/ca/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 189
Chả cá thu tươi
210k/kg
tươi
https://chihaisan.com/cha-ca-thu-tuoi/san-pham/ca/
SẢN PHẨM 190
Chả cá Vạn Giã cao cấp
180k/kg
ăn liền
https://chihaisan.com/cha-ca-van-gia/
SẢN PHẨM 191
Chả mực
350k/ 500 g
tươi
https://chihaisan.com/gia-cha-muc-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-ngon-nhat/
SẢN PHẨM 192
Chả mực cao cấp
210,000₫
ăn liền
https://chihaisan.com/cha-muc-an-voi-gi-ngon-nhat-mua-cha-muc-uy-tin-chat-luong-o-dau/san-pham/
SẢN PHẨM 193
Chả ram tôm đất Bình Định
250 k/ kg
ăn liền
https://chihaisan.com/cha-ram-tom-dat-binh-dinh/san-pham/
SẢN PHẨM 194
Chân cua hoàng đế cấp đông
1.400 k/kg
đông
https://chihaisan.com/chan-cua-hoang-de-cap-dong/
SẢN PHẨM 195
Chân cua tuyết
340k/kg
đông
https://chihaisan.com/chan-cua-tuyet/
SẢN PHẨM 196
Chem chép
tươi
https://chihaisan.com/che-bien-chem-chep/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 197
Cờ kiếm shasimi – vỉ 300g
260k/kg
đông
https://chihaisan.com/vi-co-kiem-shasimi/san-pham/
SẢN PHẨM 198
Cồi hàu điếu
250k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-coi-hau-dieu-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 199
Cồi sò điệp VN
245k/kg
đông
https://chihaisan.com/mua-coi-so-diep-o-tphcm-2/
SẢN PHẨM 200
Cồi sò điệp Nhật
1.100k/kg
đông
https://chihaisan.com/ban-coi-so-diep-nhat-o-dau/
SẢN PHẨM 201
Cồi sò trai
240k /kg
đông
https://chihaisan.com/coi-so-trai-gia-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 202
Con rươi
470k/ kg
đông
https://chihaisan.com/con-ruoi/san-pham/
SẢN PHẨM 203
Cù kỳ
300k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/con-cu-ky/
SẢN PHẨM 204
Cua 2 da đông 5-7 con/ kg
850k/kg
đông
https://chihaisan.com/cua-2-da/
SẢN PHẨM 205
Cua 2 da sống
950k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-2-da/
SẢN PHẨM 206
Cua Alaska
1.900k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-alaska-gia-bao-nhieu/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 207
Cua biển Bắc Mỹ chín 800g-1,2kg
490k/kg.
hấp
https://chihaisan.com/cua-bien-bac-my-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 208
Cua biển Bắc Mỹ sống 800g-1,2kg
900k/ kg
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-bien-bac-my-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 209
Cua đinh
720k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-dinh/
SẢN PHẨM 210
Cua đỏ Phú Quý 300g/con
540k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-cua-do-phu-quy/
SẢN PHẨM 211
Cua đồng xay
220k/ kg
tươi
https://chihaisan.com/cua-dong/
SẢN PHẨM 212
Cua gạch
690k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gach-cua-an-co-tot-khong/
SẢN PHẨM 213
Cua gạch Cà Mau  300 g – 450g
790k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-gach/
SẢN PHẨM 214
Cua huỳnh đế sống
1450 k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-huynh-de-gia-bao-nhieu-2/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 215
Cua lông Hồng Công  ( 7 – 8 con /kg)
990k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-long-hong-cong-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 216
Cua lột Myanmar 8 – 10 con/kg
455k/kg
đông
https://chihaisan.com/cua-lot-myanmar-gia-bao-nhieu/san-pham/
SẢN PHẨM 217
Cua mặt trăng
270k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-mat-trang-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 218
Cua ngâm tương Hàn Quốc- hũ 2 con  lớn
450k/hũ
ăn liền
https://chihaisan.com/cua-ngam-tuong-han-quoc/
SẢN PHẨM 219
Cua pha lê Úc sống 1,5kg- 2,5kg
2.100k/kg,
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-pha-le-uc-song-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 220
Cua tasmania nhập khẩu
3.700k/kg.
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-tasmania-nhap-khau-uc-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 221
Da cá mập khô
1500 k/kg
khô
https://chihaisan.com/da-ca-map/
SẢN PHẨM 222
Đầu cá cơm khô
10 tr/ tấn
gia súc
https://chihaisan.com/bot-ca/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 223
Đầu cá hồi
130k/kg
tươi
https://chihaisan.com/dau-ca-hoi/
SẢN PHẨM 224
Đầu cá ngừ đại dương 3kg  – 5 kg/đầu
130k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-dau-ca-ngu-dai-duong-tai-chihaisan-tot-nhat-thi-truong-tphcm/
SẢN PHẨM 225
Đầu Tôm hùm Nam Úc
350k/kg
đông
https://chihaisan.com/tom-hum-nam-uc/
SẢN PHẨM 226
Đầu Tôm hùm Tây Úc
300k/kg
đông
https://chihaisan.com/tom-hum-tay-uc-nhieu-loai-san-pham-khac-nhau-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 227
Đẻn biển
490k/kg
đông
https://chihaisan.com/con-den-bien/
SẢN PHẨM 228
Đùi heo muối Iberico Tây Ban Nha
1,2 triệu – 6,5 tr/ kg
muối
https://chihaisan.com/gia-dui-heo-muoi-iberico-tay-ban-nha/
SẢN PHẨM 229
Đuôi tôm hùm mỹ
970k/kg.
đông
https://chihaisan.com/gia-duoi-tom-hum-my-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 230
Gà ta thả vườn làm sạch
180 k/ kg
tươi
https://chihaisan.com/ga-ta-tha-vuon-bao-ngon/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 231
Gân cá ngừ
210k/kg
đông
https://chihaisan.com/gan-ca-ngu-gia-bao-nhieu-kg/
SẢN PHẨM 232
Ghẹ đá biển 3 – 5 con/kg
680k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ghe-da-bien/san-pham/
SẢN PHẨM 233
Ghẹ lột
690k/kg
đông
https://chihaisan.com/ghe-lot/
SẢN PHẨM 234
Ghẹ ngợp Loại 2-3 con/kg :
190k /kg
tươi
https://chihaisan.com/ghe-ngop/
SẢN PHẨM 235
Ghẹ sống Loại 3-4 con/kg :
450k /kg.
sống bơi
https://chihaisan.com/ghe-tuoi-song-hcm/
SẢN PHẨM 236
Hải sâm Canada đông lạnh
1.950k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-hai-sam-canada-dong-lanh/
SẢN PHẨM 237
Hải sâm cát vàng khô
2. 430k/kg.
khô
https://chihaisan.com/gia-hai-sam-cat-vang/
SẢN PHẨM 238
Hải sâm cát vàng tươi sơ chế
710k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-hai-sam-cat-vang/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 239
Hải sâm đen Canada khô
4.500k/kg
khô
https://chihaisan.com/hai-sam-dong-lanh/
SẢN PHẨM 240
Hải sâm đỏ
420k/kg
tươi
https://chihaisan.com/hai-sam-do-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 241
Hải sâm tươi biển Ngận Vàng :
800k/kg
tươi
https://chihaisan.com/mua-hai-sam-o-dau-tphcm/
SẢN PHẨM 242
Hàu điếu
270k/kg
đông
https://chihaisan.com/hau-dieu/
SẢN PHẨM 243
Hàu Mỹ sống
85k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/con-hau-my-song-thit-hau-my/
SẢN PHẨM 244
Hến sông sống
60k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/hen-song-song-map-u/san-pham/
SẢN PHẨM 245
Hồng Sâm Hàn Quốc
ăn liền
https://chihaisan.com/hong-sam-han-quoc-loai-nhan-sam-han-quoc-duoc-dung-pho-bien-nhat/
SẢN PHẨM 246
Khô hắc cấy
6.970 k/kg
khô
https://chihaisan.com/kho-hac-cay-gia-bao-nhieu/san-pham/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 247
Lườn cá cờ
185k/kg
đông
https://chihaisan.com/luon-ca-co-gia-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 248
Lườn cá ngừ đại dương
175k/kg
đông
https://chihaisan.com/luon-ca-ngu/
SẢN PHẨM 249
Lườn cá thu
195k/kg
đông
 
SẢN PHẨM 250
Mắm cá cơm bình muối sẵn 20 kg
680k/ bình
muối
https://chihaisan.com/mam-ca-com/
SẢN PHẨM 251
Mắm cá linh
220k/kg
muối
https://chihaisan.com/mam-ca-linh-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 252
Mắt cá ngừ đại dương 6-8
170k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-mat-ca-ngu-dai-duong-phu-yen/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 253
Mực 1 nắng
350k/kg
1 nắng
https://chihaisan.com/muc-lot-da/
SẢN PHẨM 254
Mực cơm đông
195k / kg
đông
https://chihaisan.com/muc-com-dong/
SẢN PHẨM 255
Mực cơm hấp lạt
220k/kg
hấp
https://chihaisan.com/gia-muc-com-hap/
SẢN PHẨM 256
Mực cơm hấp mặn
230k/kg
hấp
https://chihaisan.com/muc-com-hap-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 257
Mực dẻo 3 nắng 20-25 con/kg
750k/kg
khô
https://chihaisan.com/muc-deo-3-nang-tu-phan-thiet-mon-ngon-kho-cuong/san-pham/
SẢN PHẨM 258
Mực ghim 10-12 cm/con
260k / kg
đông
https://chihaisan.com/gia-muc-ghim-loai-1/
SẢN PHẨM 259
Mực khô câu cao cấp 20 con
1.100k / kg
khô
https://chihaisan.com/kho-muc-cau-ban-o-dau-2/
SẢN PHẨM 260
Mực khô xé sợi
380k/kg
ăn liền
https://chihaisan.com/muc-kho-xe-soi-chua-tam-gia-vi-ban-tha-ho-che-bien-mon-ngon/san-pham/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 261
Mực lá đại dương
220k/kg
đông
https://chihaisan.com/muc-la-dai-duong-bao-nhieu-1kg/san-pham/
SẢN PHẨM 262
Mực lá tươi mi nơ cao cấp 1-4 con
370k /kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-muc-la-tuoi-phan-thiet/
SẢN PHẨM 263
Mực muối lạt
280k/kg
muối
https://chihaisan.com/mua-muc-muoi-tai-tphcm/
SẢN PHẨM 264
Mực muối Nha Trang
240k/kg
muối
https://chihaisan.com/muc-muoi-nha-trang-mon-ngon-an-dan-dam-da-huong-vi-bien/san-pham/
SẢN PHẨM 265
Mực nang đông
320k/kg
đông
https://chihaisan.com/muc-nang-gia-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 266
Mực ống câu cấp đông Phan Thiết
395k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-muc-ong-cau-cap-dong/
SẢN PHẨM 267
Mực tẩm khô cao cấp
950k/kg

ăn liền
https://chihaisan.com/muc-kho-tam/
SẢN PHẨM 268
Mực trứng
295k / kg
đông
https://chihaisan.com/muc-trung-dong/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 269
Mực trứng hấp
330k/kg
chín
https://chihaisan.com/muc-trung-hap/
SẢN PHẨM 270
Ngao hai cồi sống 10-15 con
310k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ngao-hai-coi/
SẢN PHẨM 271
Nghêu trắng 30 – 50 con/kg
90k/ kg
sống bơi
https://chihaisan.com/ngheu-trang-loai-do-bien-thom-ngon-bo-re-la-co-that/san-pham/
SẢN PHẨM 272
Nhái khô
540k /kg
khô
https://chihaisan.com/nhai-kho-vu-nu-chan-dai/
SẢN PHẨM 273
Nhân Sâm tươi Hàn quốc
3200 k/kg
củ tươi
https://chihaisan.com/gia-sam-tuoi-han-quoc-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 274
Nhum  – Nhím biển –  cầu gai
180k/ hộp225g
đông
https://chihaisan.com/con-cau-gai/
SẢN PHẨM 275
Nhung hươu tươi
tươi
https://chihaisan.com/gia-nhung-huou-tuoi-2021/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 276
Nước mắm nhỉ Thượng hang
220 k/ lít,
mắm
https://chihaisan.com/nuoc-mam-nhi/
SẢN PHẨM 277
Ốc bàn tay
200k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-ban-tay/
SẢN PHẨM 278
Ốc Bulot Pháp size 30-50con/kg
380k/kg
đông
https://chihaisan.com/oc-bulot-phap-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 279
Ốc gai đại 0.8 kg up
350k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-gai/
SẢN PHẨM 280
Ốc Giác vàng
390k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-oc-giac-oc-giac-vang/
SẢN PHẨM 281
Ốc giấy – ốc giấm
220k/kg
đông
https://chihaisan.com/oc-giay/
SẢN PHẨM 282
Ốc hoàng hậu 1 – 3 kg / con
420k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-hoang-hau/
SẢN PHẨM 283
Ốc hương 40-50 con/kg
710k/kg,
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-huong-nu-hoang-cua-cac-loai-oc-gia-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 284
Ốc mỡ biển 30 – 40 con
210k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-mo-bien/san-pham/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 285
ốc móng chân  8-12 con/kg:
520k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-mong-chan-lam-mon-gi-ngon/
SẢN PHẨM 286
Ốc móng tay
115k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-oc-mong-tay/
SẢN PHẨM 287
Ốc nhảy
230k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-nhay/
SẢN PHẨM 288
Ốc nhung
150k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-nhung/
SẢN PHẨM 289
Ốc tai tượng  3kg – 5kg
290k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-tai-tuong-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 290
Ốc vòi voi Canada 1kg -1,2kg/con
1.100k /kg
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-voi-voi-canada-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 291
Rạm
180k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/con-ram-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 292
Răng mực
210k/kg
đông
https://chihaisan.com/rang-muc-gia-si-ban-tai-chihaisan/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 293
Râu bạch tuộc đông lạnh
270 k/ kg
đông
https://chihaisan.com/gia-rau-bach-tuoc-dong-lanh/
SẢN PHẨM 294
Rong biển Hàn Quốc
khô
https://chihaisan.com/rong-bien-han-quoc/
SẢN PHẨM 295
Rong biển khô
650k/kg
khô
https://chihaisan.com/rong-bien-kho/
SẢN PHẨM 296
Rong nho tươi biển
200 k/ kg
tươi
https://chihaisan.com/rong-nho-tuoi/
SẢN PHẨM 297
Ruốc biển khô
190k/kg
khô
https://chihaisan.com/con-ruoc-bien/
SẢN PHẨM 298
Ruốc biển tươi
100k/kg
đông
https://chihaisan.com/con-ruoc-bien/
SẢN PHẨM 299
Ruốc cá – chà bông cá ngừ đại dương
95k /100 gr
ăn liền
https://chihaisan.com/ruoc-ca/
SẢN PHẨM 300
Ruột hàu sữa đóng gói
190k/kg
tươi
https://chihaisan.com/thit-hau-sua/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 301
Sá sùng khô
3.500k/kg
khô
https://chihaisan.com/sa-sung-kho-2/
SẢN PHẨM 302
Sá sùng tươi
790k/kg
tươi
https://chihaisan.com/sa-sung-tuoi/
SẢN PHẨM 303
Sam biển
360 k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/sam-bien-bao-nhieu-tien-1kg/
SẢN PHẨM 304
Sò bơ Mỹ
450k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/so-bo-my/
SẢN PHẨM 305
Sò điệp cồi nhập khẩu Mỹ
890k/kg.
đông
https://chihaisan.com/coi-so-diep-nhap-khau/
SẢN PHẨM 306
Sò điệp Nhật đông lạnh nửa mảnh
320k/kg
đông
https://chihaisan.com/so-diep-nhat-dong-lanh-nua-manh/
SẢN PHẨM 307
Sò điệp Nhật nguyên con
220k/kg
đông
https://chihaisan.com/so-diep-nhat-nguyen-con/
SẢN PHẨM 308
Sò điệp sống VN
155k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-so-diep-song/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 309
Sò đỏ khô
215k/ kg
khô
https://chihaisan.com/so-do-ban-o-dau-tai-tp-hcm/
SẢN PHẨM 310
Sò đỏ nhập khẩu từ Nhật
475k/0.5 kg
đông
https://chihaisan.com/so-do-ban-o-dau-tai-tphcm/
SẢN PHẨM 311
Sò dương  5 -10con/kg
340k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/so-duong-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 312
Sò huyết cồ đại sống – size từ 20 – 25con/kg
500k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/so-huyet-dai/
SẢN PHẨM 313
Sò huyết sống 40-70 con/kg
250k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-so-huyet/
SẢN PHẨM 314
Sò lụa đỏ 15 – 20 con/kg
175k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/so-lua-do/
SẢN PHẨM 315
Sò móng tay bao sống
130k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/oc-mong-tay-tuoi-song/
SẢN PHẨM 316
Sò móng tay khô
230k/kg
khô
https://chihaisan.com/so-mong-tay-kho/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 317
Sò tộ
150k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/so-to/
SẢN PHẨM 318
Steak cá cờ kiếm
215k/1kg
đông
https://chihaisan.com/steak-ca-co-kiem-tuoi-ngon/san-pham/
SẢN PHẨM 319
Sụn cá cờ kiếm
120k/kg
đông
https://chihaisan.com/sun-ca-co-kiem/san-pham/
SẢN PHẨM 320
Thân tôm hùm Canada đông lạnh
1.350k/kg.
đông
https://chihaisan.com/than-tom-hum-canada-dong-lanh-ban-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 321
Thân Tôm hùm Nam Úc
1.650k/kg
đông
https://chihaisan.com/tom-hum-nam-uc/
SẢN PHẨM 322
Thân Tôm hùm Tây Úc
1.350k/kg
đông
https://chihaisan.com/tom-hum-tay-uc-nhieu-loai-san-pham-khac-nhau-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 323
Thanh cua surimi
245k/kg
ăn liền
https://chihaisan.com/thanh-cua-surumi/
SẢN PHẨM 324
Thịt ba chỉ ngâm nước mắm 2 kg
690k/ hũ
ăn liền
https://chihaisan.com/thit-ba-chi-ngam-nuoc-mam-san-pham-moi-tai-chihaisan/san-pham/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 325
Thịt bò Wagyu
2.300k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-thit-bo-kobe-wagyu-uc/
SẢN PHẨM 326
Thịt cua biển
1.250k/kg
đông
https://chihaisan.com/thit-cua-bien/
SẢN PHẨM 327
Thịt gà nhập khẩu các loại
90k/kg
tươi
https://chihaisan.com/thit-ga-nhap-khau-cac-loai-tu-my-ban-dong-gia-tai-cong-ty-kim-dong-hy/san-pham/
SẢN PHẨM 328
Thịt ghẹ bóc sẵn
320k/ kg
đông
https://chihaisan.com/thit-ghe-boc-san/
SẢN PHẨM 329
Thịt hàu sữa Hàn Quốc
280k/kg
đông
https://chihaisan.com/thit-hau-sua-han-quoc/
SẢN PHẨM 330
Thịt heo nhập khẩu
130k/kg.
đông
https://chihaisan.com/gia-thit-heo-nhap-khau-si-va-le-tai-chihaisan-bao-gia-bao-ngon/san-pham/
SẢN PHẨM 331
Thịt Ốc Giác
395k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-oc-giac-oc-giac-vang/
SẢN PHẨM 332
Thịt ốc vòi voi vàng đông lạnh
750k/kg
đông
https://chihaisan.com/oc-voi-voi-canada-thit-oc-voi/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 333
Thố mắt cá ngừ đại dương
85k/thố
ăn liền
https://chihaisan.com/tho-mat-ca-ngu/
SẢN PHẨM 334
Tôm  càng xanh 4-6 con
670k/Kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-cang-song-tom-cang-xanh/
SẢN PHẨM 335
Tôm Alaska
1.050k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-my-alaska-con-song-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 336
Tôm bạc biển
450 k/kg
tươi
https://chihaisan.com/gia-tom-bac-bien-hom-nay-tai-chihaisan/san-pham/
SẢN PHẨM 337
Tôm Bắc cực
480k/kg
đông
https://chihaisan.com/tom-bac-cuc/
SẢN PHẨM 338
Tôm bóc nõn
250k/kg
đông
https://chihaisan.com/tom-boc-non/
SẢN PHẨM 339
Tôm càng đỏ Na Uy
1.500k/kg.
đông
https://chihaisan.com/tom-cang-do-na-uy/
SẢN PHẨM 340
Tôm càng đỏ Nauy đông lạnh
850k/kg
đông
https://chihaisan.com/gia-tom-cang-do-nauy-dong-lanh/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 341
Tôm càng sen
450k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-cang-sen/san-pham/
SẢN PHẨM 342
Tôm hùm baby sống 3 – 4 con/kg
1.250k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-baby-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 343
Tôm hùm bông – Size 400g -500g   :
1.350k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
SẢN PHẨM 344
Tôm hùm bông – Size 500g -700g   :

Giá bán:1.550k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
SẢN PHẨM 345
Tôm hùm bông – Size 700g – 900g  :

Giá bán:1.700k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
SẢN PHẨM 346
Tôm hùm bông – Size 1-1,2kg

Giá bán: 2.350k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
SẢN PHẨM 347
Tôm hùm bông – Size 2-4kg

Giá bán:3.000k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-bong/
SẢN PHẨM 348
Tôm hùm Canada đông 400 g/con
Giá bán:640k/kg
đông
https://chihaisan.com/tom-hum-canada-dong-lanh-2/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 349
Tôm hùm Canada hấp chín
Giá bán: 320k/Con 500 g
chín
https://chihaisan.com/tom-hum-canada-hap-chin-gia-canh-tranh-nhat-thi-truong-tphcm/
SẢN PHẨM 350
Tôm hùm Canada nhập khẩu
Giá bán: 950k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-canada-dong-lanh/
SẢN PHẨM 351
Tôm hùm Nam Úc hấp chín nguyên con
Giá bán:1.350k/kg
chín
https://chihaisan.com/tom-hum-nam-uc/
SẢN PHẨM 352
Tôm hùm Tây Úc
Giá bán:1.800k/kg
chín
https://chihaisan.com/tom-hum-tay-uc-nhieu-loai-san-pham-khac-nhau-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 353
Tôm hùm tre sống 2-4 con/kg.
Giá bán: 1.250k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-tom-hum-tre/
SẢN PHẨM 354
Tôm hùm Úc sống  trên 1,5kg/con
Giá bán: 1.850 k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-uc-song-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 355
Tôm hùm Úc sống 1 – 1,5kg/con
Giá bán: 1.750 k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-uc-song-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 356
Tôm hùm xanh sống   200g-300g
Giá bán: 910k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 357
Tôm hùm xanh sống 300g-400g

Giá bán: 1.020k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
SẢN PHẨM 358
Tôm hùm xanh sống 400g-500g

Giá bán: 1.160k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
SẢN PHẨM 359
Tôm hùm xanh sống 500g-600g
Giá bán: 1.280k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-hum-xanh/
SẢN PHẨM 360
Tôm khô biển
950 k/kg
khô
https://chihaisan.com/tom-kho-bien-gia-si-gia-le/
SẢN PHẨM 361
Tôm khô Cà Mau
1250 k/kg
khô
https://chihaisan.com/tom-kho-ca-mau-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 362
Tôm mũ ni đỏ
1tr 6 đ/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-mu-ni-gia-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/
SẢN PHẨM 363
Tôm mũ ni trắng
800 k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-mu-ni-gia-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/
SẢN PHẨM 364
Tôm Nobashi 380gr/12 con
290k/gói
đông
https://chihaisan.com/tom-nobashi-gia-bao-nhieu-tom-nobashi-mua-o-dau/san-pham/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 365
Tôm nõn
250k/kg
đông
https://chihaisan.com/tom-non/
SẢN PHẨM 366
Tôm rảo
350k/kg
tươi
https://chihaisan.com/tom-rao-con-tom-tu-nhien-thit-ngon-ngot-khong-tanh-chut-nao/san-pham/
SẢN PHẨM 367
Tôm sú loại 40 con
360k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-su-loai-40-con-kg/san-pham/tom/
SẢN PHẨM 368
Tôm sú mẹ 10-12 con/ kg
650k/kg
tươi
https://chihaisan.com/tom-su-me-2/
SẢN PHẨM 369
Tôm sú sống  ( size 25 – 35 con/ kg)
450k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-su-song-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 370
Tôm tích nõn khô
450k//kg
khô
https://chihaisan.com/tom-tich-boc-vo/
SẢN PHẨM 371
Tôm tích sữa
200k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-tich-sua-song/san-pham/
SẢN PHẨM 372
Tôm tích thịt nõn  (170 – 190con)
235k/kg
đông
https://chihaisan.com/thit-tom-tich/

Bảng giá hải sản tổng hợp

SẢN PHẨM 373
Tôm tích thịt nõn (80 – 100con)
295k/kg.
đông
https://chihaisan.com/thit-tom-tich/
SẢN PHẨM 374
Tôm tích trứng
350k/kg
tươi
https://chihaisan.com/tom-tich-trung-tuoi-song-mon-ngon-la-mieng-ban-da-thu-chua/san-pham/
SẢN PHẨM 375
Tôm tít Indo khủng
1.750k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-tit-mua-o-dau-tai-tphcm/
SẢN PHẨM 376
Tré Bình Định
35k/cây
chua
https://chihaisan.com/tre-binh-dinh/
SẢN PHẨM 377
Trứng cá chuồn hộp 500g
430k/ hộp
đông
https://chihaisan.com/trung-ca-chuon-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 378
Trứng cá chuồn hũ 50 g

90k/ hũ

đông
https://chihaisan.com/trung-ca-chuon-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 379
Trứng cá dũa
180k/kg
đông
https://chihaisan.com/trung-ca-dua/
SẢN PHẨM 380
Trứng cá hồi – hộp 250 gam
710k/hộp
đông
https://chihaisan.com/trung-ca-hoi/
SẢN PHẨM 381
Trứng cá lóc
750k/kg
đông
https://chihaisan.com/trung-ca-loc/

Mua hải sản tổng hợp! Mua các loại hải sản tươi sống ở đâu?Bảng giá hải sản tại kimđônghy luôn cập nhật và cho các bạn những sản phẩm tốt nhất!

Bảng giá hải sản tổng hợp-Giá lẻ hải sản tổng hợp! Địa chỉ bán các loại hải sản tại HCM?

SẢN PHẨM 382
Trứng cá ngừ đại dương
160k/kg
đông
https://chihaisan.com/trung-ca-ngu/
SẢN PHẨM 383
Trứng cá tầm đen Caviar
220k/20g
đông
https://chihaisan.com/trung-ca-tam-den-caviar/
SẢN PHẨM 384
Trứng cá tuyết
250k/ kg
đông
https://chihaisan.com/trung-ca-tuyet-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 385
Trứng cá úc
190k/kg
tươi
https://chihaisan.com/trung-ca-uc/
SẢN PHẨM 386
Tu hài Canada
3.300k/kg.
sống bơi
https://chihaisan.com/tu-hai-canada/
SẢN PHẨM 387
Tu hài đỏ
350k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/tu-hai-do-ban-o-tphcm/
SẢN PHẨM 388
Tu hài VN, Size 4 -6 con /kg:
520k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/con-tu-hai/
SẢN PHẨM 389
Vây cá hồi
130k/kg
tươi
https://chihaisan.com/vay-ca-hoi/san-pham/ca/
SẢN PHẨM 390
Vẹm đen Hàn Quốc
210k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/vem-den/
SẢN PHẨM 391
Vẹm xanh New Zealand 25-30 con
290k/kg
đông
https://chihaisan.com/vem-xanh-new-zealand/

Bảng giá hải sản tổng hợp-Giá lẻ hải sản tổng hợp! Địa chỉ bán các loại hải sản tại HCM?

SẢN PHẨM 392
Vẹm xanh sống
110k/kg
sống bơi
https://chihaisan.com/vem-xanh/
SẢN PHẨM 393
Vi cá mập tươi sơ chế 80-100 gr/ vây
450k/ 100 gr
tươi
https://chihaisan.com/vi-ca-map/
SẢN PHẨM 394
Xúc xích Đức
ăn liền
https://chihaisan.com/xuc-xich-duc-mua-o-dau/
SẢN PHẨM 395
Yến sào đảo
khô
https://chihaisan.com/yen-sao-dao-yen-sao-tu-nhien-khanh-hoa-mon-qua-quy-tu-thien-nhien/

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *