#Big sale quý 1/2024 Giá hải sản nước ngọt? Điểm bán hải sản nước ngọt giá tốt?

Giá hải sản nước ngọt? Điểm bán hải sản nước ngọt giá tốt?

BẢNG GIÁ HẢI SẢN NƯỚC NGỌT – CÁ ĐỒNG TẠI TP.HCM

Bảng giá hải sản nước ngọt

SẢN PHẨM 1
Ba ba sống , 1,4 –1.6 kg/con
Giá bán :
470 k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/con-ba-ba/

SẢN PHẨM 2
Ba khía muối , Size 10-12
Giá bán :
280 k/ kg
Quy cách :
muối
https://chihaisan.com/con-ba-khia/
SẢN PHẨM 3
Cá anh vũ – Cá anh vũ đầu vàng
Giá bán :
2,2 triệu /kg.
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/ca-anh-vu/
SẢN PHẨM 4
Cá bông lau Size 1 – 3 kg/con
Giá bán :
350k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/ca-bong-lau/
SẢN PHẨM 5
Cá bống sông Trà
Giá bán :
250k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/ca-bong-song-mon-ca-bong-kho-tieu/san-pham/
SẢN PHẨM 6
Cá bống tượng
Giá bán :
480k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-bong-tuong-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-gia-tot/
SẢN PHẨM 7
Cá chạch đồng 40 – 50 con
Giá bán :
250k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-chach-dong-gia-ca-chach-song-tai-vua-hai-san-kim-dong-hy/
SẢN PHẨM 8
Cá chạch đồng khô
Giá bán :
600k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-chach-dong/

Bảng giá hải sản nước ngọt,Giá hải sản nước ngọt? Điểm bán hải sản nước ngọt giá tốt?

SẢN PHẨM 9
Cá chạch quế 10 -25con
Giá bán :
190k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chach-que/
SẢN PHẨM 10
Cá chép chuỗi ngọc 1kg- 2kg
Giá bán :
497k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chep-chuoi-ngoc-ca-chep-khong-vay-ca-chuoi-ngoc-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 11
Cá chép giòn
Giá bán :
230k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-chep-gion-hom-nay/
SẢN PHẨM 12
Cá chiên sông Đà 3 – 6 kg
Giá bán :
1050 k/ kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chien-song-da-doc-dao/
SẢN PHẨM 13
Cá chình bông suối sống 0,8 -2 kg
Giá bán :
720k / kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chinh-bong/
SẢN PHẨM 14
Cá chình mun sống 0.8-1.6 kg
Giá bán :
690k/ kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-chinh-nuoc-ngot-bao-nhieu-tien/
SẢN PHẨM 15
Cá chốt khô
Giá bán :
540k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-chot/
SẢN PHẨM 16
Cá điêu hồng 0.5-1,5 kg/con
Giá bán :
150k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-dieu-hong/
SẢN PHẨM 17
Cá dứa 1 nắng
Giá bán :
420k/kg
Quy cách :
1 nắng
https://chihaisan.com/ca-dua-mot-nang/

Bảng giá hải sản nước ngọt

SẢN PHẨM 18
Cá duồng sông Đồng Nai
Giá bán :
350 k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-duong-song-dong-nai-tai-chihaisan-bao-gia-bao-tuoi/san-pham/
SẢN PHẨM 19
Cá heo miền Tây 35 – 45 con/kg
Giá bán :
590k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-heo-mien-tay-bao-nhieu-1kg/san-pham/
SẢN PHẨM 20
Cá hồi nguyên con Nauy
Giá bán :
390k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-nguyen-con/
SẢN PHẨM 21
Cá hồi phi lê
Giá bán :
650 k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-phi-le-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 22
Cá hồi Sapa sống
Giá bán :
480k /kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-sapa-tuoi-song/
SẢN PHẨM 23
Cá hồi xông khói
Giá bán :
590k /500 gr
Quy cách :
hun khói
https://chihaisan.com/ca-hoi-xong-khoi/
SẢN PHẨM 24
Cá kèo khô
Giá bán :
330k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/ca-keo-kho/
SẢN PHẨM 25
Cá kèo sống  30-35 con
Giá bán :
200k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-keo-song/

Bảng giá hải sản nước ngọt

SẢN PHẨM 26
Cá lăng khô
Giá bán :
340k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-lang/
SẢN PHẨM 27
Cá lăng sống
Giá bán :
295k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-lang/
SẢN PHẨM 28
Cá lóc đồng sống
Giá bán :
280k/kg ;
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-loc-dong-hom-nay-2021-tai-chihaisan-dang-rat-tot/
SẢN PHẨM 29
Cá lóc khô
Giá bán :
270k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-loc/
SẢN PHẨM 30
Cá mát sông Giăng
Giá bán :
290 k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/ca-mat-song-giang-dac-san-mien-tay-xu-nghe-tai-sai-gon/san-pham/
SẢN PHẨM 31
cá mè hôi  9 – 10 con/kg
Giá bán :
290k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/gia-ca-me-hoi-bao-nhieu-1kg/san-pham/
SẢN PHẨM 32
Cá nâu
Giá bán :
120k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/ca-nau/
SẢN PHẨM 33
Cá ngần Sông Đà
Giá bán :
390k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/ca-ngan-song-da-dang-mua-thom-ngon-diu-ngot-ban-tai-chihaisan/
SẢN PHẨM 34
Cá nheo
Giá bán :
320k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/ca-nheo/

Bảng giá hải sản nước ngọt

SẢN PHẨM 35
Cá sặc khô  (7 – 9 con/kg)
Giá bán :
350k /kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-sac/
SẢN PHẨM 36
Cá sọc dưa
Giá bán :
690k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/ca-soc-dua/
SẢN PHẨM 37
Cá tầm
Giá bán :
390k / kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/ca-tam/
SẢN PHẨM 38
Cá thòi lòi 10-15 con / kg
Giá bán :
350k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/ca-thoi-loi/
SẢN PHẨM 39
Cá thòi lòi khô
Giá bán :
450k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-thoi-loi/
SẢN PHẨM 40
Cá tra dầu
Giá bán :
550k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/ca-tra-dau-loai-ca-nuoc-ngot-khung-va-ngon-gia-ca-tra-dau-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 41
Cá tra khô
Giá bán :
240k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-tra/
SẢN PHẨM 42
Cá trắm đen 4 – 10kg/con
Giá bán :
155k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gia-ca-tram-den-bao-nhieu-tien-1kg/san-pham/ca/
SẢN PHẨM 43
Cá trèn khô
Giá bán :
400k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/kho-ca-tren/
SẢN PHẨM 44
Cá tuyết nhập khẩu
Giá bán :
670k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/ca-tuyet-nhap-khau/

Bảng giá hải sản nước ngọt

SẢN PHẨM 45
Cá tuyết phi lê
Giá bán :
820k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/gia-ca-tuyet-phi-le/
SẢN PHẨM 46
Cá úc
Giá bán :
250k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/ca-uc/
SẢN PHẨM 47
Cáy càng đỏ
Giá bán :
120k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/cay-cang-do-cua-cang-do-loai-thuc-pham-dan-da-ma-ngon-tuyet/san-pham/
SẢN PHẨM 48
Chả cá thác lác
Giá bán :
280k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/cha-ca-thac-lac/
SẢN PHẨM 49
Chả cá thác lác tươi
Giá bán :
300k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/cha-ca-thac-lac-tuoi-de-che-bien-mon-ngon-cho-bua-an-gia-dinh/san-pham/ca/
SẢN PHẨM 50
Chả ram tôm đất Bình Định
Giá bán :
250 k/ kg
Quy cách :
ăn liền
https://chihaisan.com/cha-ram-tom-dat-binh-dinh/san-pham/
SẢN PHẨM 51
Con rươi
Giá bán :
470k/ kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/con-ruoi/san-pham/
SẢN PHẨM 52
Cua 2 da đông 5-7 con/ kg
Giá bán :
850k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/cua-2-da/
SẢN PHẨM 53
Cua 2 da sống
Giá bán :
950k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-2-da/

Bảng giá hải sản nước ngọt

SẢN PHẨM 54
Cua đinh
Giá bán :
720k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-dinh/
SẢN PHẨM 55
Cua đồng xay
Giá bán :
220k/ kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/cua-dong/
SẢN PHẨM 56
Cua gạch
Giá bán :
690k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/gach-cua-an-co-tot-khong/
SẢN PHẨM 57
Cua gạch Cà Mau  300 g – 450g
Giá bán :
790k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-gach/
SẢN PHẨM 58
Cua lột Myanmar 8 – 10 con/kg
Giá bán :
455k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/cua-lot-myanmar-gia-bao-nhieu/san-pham/
SẢN PHẨM 59
Cua ngâm tương Hàn Quốc- hũ 2 con  lớn
Giá bán :
450k/hũ
Quy cách :
ăn liền
https://chihaisan.com/cua-ngam-tuong-han-quoc/
SẢN PHẨM 60
Cua pha lê Úc sống 1,5kg- 2,5kg
Giá bán :
2.100k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/cua-pha-le-uc-song-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 61
Đầu cá hồi
Giá bán :
130k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/dau-ca-hoi/
SẢN PHẨM 62
Đùi heo muối Iberico Tây Ban Nha
Giá bán :
1,2 triệu – 6,5 tr/ kg
Quy cách :
muối
https://chihaisan.com/gia-dui-heo-muoi-iberico-tay-ban-nha/
SẢN PHẨM 63
Gà ta thả vườn làm sạch
Giá bán :
180 k/ kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/ga-ta-tha-vuon-bao-ngon/
SẢN PHẨM 64
Hến sông sống
Giá bán :
60k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/hen-song-song-map-u/san-pham/
SẢN PHẨM 65
Hồng Sâm Hàn Quốc
Giá bán :
Quy cách :
ăn liền
https://chihaisan.com/hong-sam-han-quoc-loai-nhan-sam-han-quoc-duoc-dung-pho-bien-nhat/

Bảng giá hải sản nước ngọt

SẢN PHẨM 66
Mắm cá linh
Giá bán :
220k/kg
Quy cách :
muối
https://chihaisan.com/mam-ca-linh-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 67
Nhái khô
Giá bán :
540k /kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/nhai-kho-vu-nu-chan-dai/
SẢN PHẨM 68
Nhân Sâm tươi Hàn quốc
Giá bán :
3200 k/kg
Quy cách :
củ tươi
https://chihaisan.com/gia-sam-tuoi-han-quoc-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 69
Rạm
Giá bán :
180k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/con-ram-gia-bao-nhieu/
SẢN PHẨM 70
Thịt ba chỉ ngâm nước mắm 2 kg
Giá bán :
690k/ hũ
Quy cách :
ăn liền
https://chihaisan.com/thit-ba-chi-ngam-nuoc-mam-san-pham-moi-tai-chihaisan/san-pham/
SẢN PHẨM 71
Thịt bò Wagyu
Giá bán :
2.300k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/gia-thit-bo-kobe-wagyu-uc/
SẢN PHẨM 72
Thịt gà nhập khẩu các loại
Giá bán :
90k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/thit-ga-nhap-khau-cac-loai-tu-my-ban-dong-gia-tai-cong-ty-kim-dong-hy/san-pham/
SẢN PHẨM 73
Thịt heo nhập khẩu
Giá bán :
130k/kg.
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/gia-thit-heo-nhap-khau-si-va-le-tai-chihaisan-bao-gia-bao-ngon/san-pham/

Bảng giá hải sản nước ngọt -tôm

SẢN PHẨM 74
Tôm  càng xanh 4-6 con
Giá bán :
670k/Kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-cang-song-tom-cang-xanh/
SẢN PHẨM 75
Tôm bóc nõn
Giá bán :
250k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/tom-boc-non/
SẢN PHẨM 76
Tôm khô Cà Mau
Giá bán :
1250 k/kg
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/tom-kho-ca-mau-bao-nhieu-1kg/
SẢN PHẨM 77
Tôm sú loại 40 con
Giá bán :
360k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-su-loai-40-con-kg/san-pham/tom/
SẢN PHẨM 78
Tôm sú mẹ 10-12 con/ kg
Giá bán :
650k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/tom-su-me-2/
SẢN PHẨM 79
Tôm sú sống  ( size 25 – 35 con/ kg)
Giá bán :
450k/kg
Quy cách :
sống bơi
https://chihaisan.com/tom-su-song-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 80
Tré Bình Định
Giá bán :
35k/cây
Quy cách :
chua
https://chihaisan.com/tre-binh-dinh/

Bảng giá hải sản nước ngọt – trứng cá

SẢN PHẨM 81
Trứng cá hồi – hộp 250 gam
Giá bán :
710k/hộp
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/trung-ca-hoi/

SẢN PHẨM 82
Trứng cá lóc
Giá bán :
750k/kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/trung-ca-loc/
SẢN PHẨM 83
Trứng cá tầm đen Caviar
Giá bán :
220k/20g
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/trung-ca-tam-den-caviar/
SẢN PHẨM 84
Trứng cá tuyết
Giá bán :
250k/ kg
Quy cách :
đông
https://chihaisan.com/trung-ca-tuyet-ban-o-dau/
SẢN PHẨM 85
Trứng cá úc
Giá bán :
190k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/trung-ca-uc/
SẢN PHẨM 86
Vây cá hồi
Giá bán :
130k/kg
Quy cách :
tươi
https://chihaisan.com/vay-ca-hoi/san-pham/ca/
SẢN PHẨM 87
Xúc xích Đức
Giá bán :
Quy cách :
ăn liền
https://chihaisan.com/xuc-xich-duc-mua-o-dau/
SẢN PHẨM 88
Yến sào đảo
Giá bán :
Quy cách :
khô
https://chihaisan.com/yen-sao-dao-yen-sao-tu-nhien-khanh-hoa-mon-qua-quy-tu-thien-nhien/

Giá hải sản nước ngọt? Điểm bán hải sản nước ngọt giá tốt?giá hải sản nước ngọt CỦA CÔNG TY KIM ĐÔNG HY RẤT rẻ, CHẤT LƯỢNG HẢI SẢN LẠI RẤT TỐT. 

Chúng tôi sẽ có các bài viết sau:

Bảng giá các loại cá nước ngọt 2021,

Giá các loại cá giống nước ngọt hôm này,
Báo giá be hải sản,
Bảng giá cá nước ngọt 2021,
Giá thủy sản nước ngọt,
Bằng giá cá giống nước ngọt 2021,
Giá thủy sản trong nước,

Giá cá nước ngọt hôm nay,

Có thể bạn muốn xem :

ppppp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *