#Big sale quý 1/2024 Bảng giá hải sản tươi? Địa điểm bán hải sản tươi tin cậy?

Bảng giá hải sản tươi? Địa điểm bán hải sản tươi tin cậy?

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI CỦA CHI HẢI SẢN TẠI TP.HCM

Xin quý khách bấm vào đường link cuối mỗi sản phẩm để xem hình ảnh chi tiết sản phẩm

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI, Bảng giá hải sản tươi? Địa điểm bán hải sản tươi tin cậy?

Cá anh vũ Cá anh vũ đầu vàng
Giá bán :
2,2 triệu /kg.
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-anh-vu/

SẢN PHẨM 2
Cá bạc má 4 – 8 con /kg
Giá bán :
160.k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-bac-ma-loai-ca-bien-rat-hien-ngon-va-re-tai-chihaisan/

SẢN PHẨM 3
Cá Bàn Sa 0.5-2 kg
Giá bán :
280.k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-ban-sa-ca-vua-dep-vua-ngon-vua-lanh-ban-da-tung-an-chua/

SẢN PHẨM 4
Cá bánh đường 0.5 – 1.2 kg/con
Giá bán :
190k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-banh-duong-loai-ca-bien-thom-ngon-it-nguoi-biet/san-pham/

SẢN PHẨM 5
Cá bánh lái 3 – 6 con/kg
Giá bán :
220k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá                                                                https://chihaisan.com/ca-banh-lai-loai-ca-thuong-duoc-su-dung-trong-bua-com-gia-dinh/san-pham/

SẢN PHẨM 6
Cá bè cụt
Giá bán :
180k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-be-cut/san-pham/

SẢN PHẨM 7
Cá bè lão 2 – 4 kg/con
Giá bán :
140.k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-be-lao/

SẢN PHẨM 8
Cá bè trang
Giá bán :
210.k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-be-trang/

SẢN PHẨM 9
Cá bè vàng
Giá bán :
140.k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-be-vang/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI-Bảng giá hải sản tươi? Địa điểm bán hải sản tươi tin cậy?

SẢN PHẨM 10
Cá bò hòm
Giá bán :
290.k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-bo-hom/

SẢN PHẨM 11
Cá bống đục lớn
Giá bán :
260 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-bong-duc-bao-nhieu/

SẢN PHẨM 12
Cá bông lau Size 1 – 3 kg/con
Giá bán :
350k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-bong-lau/

SẢN PHẨM 13
Cá bống sông Trà
Giá bán :
250k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-bong-song-mon-ca-bong-kho-tieu/san-pham/

SẢN PHẨM 14
Cá bớp biển nguyên con tươi
Giá bán :
270k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-bop-bien-nguyen-con/

SẢN PHẨM 15
Cá Chàm 4 – 10 con/kg
Giá bán :
150k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-cham/

SẢN PHẨM 16
Cá chẽm phi lê
Giá bán :
270k /Kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/phi-le-ca-chem-gia-bao-nhieu-1kg-phi-le-ca-tuoi-ngon-ban-o-dau/san-pham/

SẢN PHẨM 17
Cá chìa vôi
Giá bán :
270k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-chia-voi-bao-nhieu-1kg/

SẢN PHẨM 18
Cá chim đen biển
Giá bán :
240k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-chim-den-bien-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-tuoi-ngon-nhat/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 19
Cá chình biển 1,5-10 kg
Giá bán :
170k/kg.
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-chinh-bien-bao-nhieu/

SẢN PHẨM 20
Cá dìa 0.6 – 1 kg
Giá bán :
275k/kg.
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-dia/

SẢN PHẨM 21
Cá đối 4-5 con/kg
Giá bán :
180k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-doi/

SẢN PHẨM 22
Cá đổng tươi 3- 5 con /kg
Giá bán :
250 K /kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-dong-tuoi-gia-bao-nhieu/

SẢN PHẨM 23
Cá đục tươi
Giá bán :
280k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-duc-tuoi/

SẢN PHẨM 24
Cá duồng sông Đồng Nai
Giá bán :
350 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-duong-song-dong-nai-tai-chihaisan-bao-gia-bao-tuoi/san-pham/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI 

SẢN PHẨM 25
Cá giò
Giá bán :
160k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-gio-bao-nhieu-tien-1kg/

SẢN PHẨM 26
Cá hanh
Giá bán :
260k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-hanh/

SẢN PHẨM 27
Cá hồi nguyên con Nauy
Giá bán :
390k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-nguyen-con/

SẢN PHẨM 28
Cá hồi phi lê
Giá bán :
650 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-hoi-phi-le-bao-nhieu/

SẢN PHẨM 29
Cá hồi xông khói
Giá bán :
590k /500 gr
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-hoi-xong-khoi/

SẢN PHẨM 30
Cá hồng biển
Giá bán :
265k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-hong-bien-bao-nhieu-1kg/

SẢN PHẨM 31
Cá hồng mỹ
Giá bán :
200k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-hong-my/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI 

SẢN PHẨM 32
Cá khế vây vàng
Giá bán :
180k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-khe/

SẢN PHẨM 33
Cá kìm
Giá bán :
200k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-kim/

SẢN PHẨM 34
Cá kình size 2-3kg/ con
Giá bán :
180k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-kinh/

SẢN PHẨM 35
Cá lạc
Giá bán :
170k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-lac/

SẢN PHẨM 36
Cá mát sông Giăng
Giá bán :
290 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-mat-song-giang-dac-san-mien-tay-xu-nghe-tai-sai-gon/san-pham/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 37
cá mè hôi  9 – 10 con/kg
Giá bán :
290k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-me-hoi-bao-nhieu-1kg/san-pham/

SẢN PHẨM 38
Cá mó đầu vuông
Giá bán :
250 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá

SẢN PHẨM 39
Cá mó xanh
Giá bán :
260k/kg.
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-mo-xanh/

SẢN PHẨM 40
Cá mối tươi
Giá bán :
160k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-moi-tuoi-lam-cha/

SẢN PHẨM 41
Cá mú đỏ tươi : 1 – 4 kg/con
Giá bán :
480k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-bong-mu/

SẢN PHẨM 42
Cá nâu
Giá bán :
120k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-nau/

SẢN PHẨM 43
Cá ngân tươi
Giá bán :
180k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-ngan-tuoi/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI 

SẢN PHẨM 44
Cá ngừ đại dương nguyên con tươi
Giá bán :
220k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-ngu-dai-duong-nguyen-con/

SẢN PHẨM 45
Cá ngựa tươi ngâm rượu 8 – 10cm
Giá bán :
200k/Cặp
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-ngua-tuoi/

SẢN PHẨM 46
Cá nhái xương xanh
Giá bán :
150k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-nhai/

SẢN PHẨM 47
Cá nheo
Giá bán :
320k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-nheo/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 48
Cá nhồng
Giá bán :
250 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-nhong/san-pham/

SẢN PHẨM 49
Cá róc tươi 4 – 8 con/kg
Giá bán :
155k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-roc-tuoi-tai-chihaisan-ca-roc-nau-mon-gi-ngon/san-pham/ca/

SẢN PHẨM 50
Cá sọc dưa
Giá bán :
690k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-soc-dua/

SẢN PHẨM 51
Cá sóc nanh tươi
Giá bán :
160k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-soc-nanh-tuoi-song-che-bien-duoc-rat-nhieu-mon-ngon/san-pham/

SẢN PHẨM 52
Cá sơn đạo 2 – 4 con/kg
Giá bán :
190k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-son-dao-tuoi-xanh/san-pham/

SẢN PHẨM 53
Cá sơn đỏ
Giá bán :
150k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-son-do-bao-nhieu-1kg-ban-tai-chihaisan-tuoi-ngon-nhat/san-pham/

SẢN PHẨM 54
Cá sơn trắng Size 1 – 2 con/kg
Giá bán :
150k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-son-trang-thom-ngon-de-che-bien-gia-ca-vo-tu-nhe/san-pham/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI 

SẢN PHẨM 55
Cá tai tượng biển
Giá bán :
165k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-tai-tuong-bien-bao-nhieu-1kg/san-pham/

SẢN PHẨM 56
Cá thia biển
Giá bán :
300k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-thia-bien-la-ca-gi-mot-loai-ca-dep-ma-an-ngon/san-pham/ca/

SẢN PHẨM 57
Cá thiều tươi
Giá bán :
200k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-thieu/

SẢN PHẨM 58
Cá thòi lòi 10-15 con / kg
Giá bán :
350k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-thoi-loi/

SẢN PHẨM 59
Cá thu cắt lát, cắt khúc
Giá bán :
300k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-thu-cat-lat-cat-khuc/

SẢN PHẨM 60
Cá thu ngàng
Giá bán :
200k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-thu-ngang-tai-chihaisan/san-pham/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI 

SẢN PHẨM 61
Cá thu nguyên con
Giá bán :
250k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-ca-thu-nguyen-con/

SẢN PHẨM 62
Cá tra dầu
Giá bán :
550k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-tra-dau-loai-ca-nuoc-ngot-khung-va-ngon-gia-ca-tra-dau-bao-nhieu/

SẢN PHẨM 63
Cá trao tráo
Giá bán :
150k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-trao-trao-tuoi-ngon-loai-ca-quoc-dan-duoc-ua-thich/san-pham/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 64
Cá trích phi lê
Giá bán :
250 k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-trich-phi-le-dong-lanh/
SẢN PHẨM 65
Cá úc
Giá bán :
250k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-uc/

SẢN PHẨM 66
Cá xương xanh
Giá bán :
140k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ca-xuong-xanh-gia-bao-nhieu-ca-xuong-xanh-lam-mon-gi-ngon/

SẢN PHẨM 67
Càng cúm
Giá bán :
180 k/kg,
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/cang-cum-gia-si/

SẢN PHẨM 68
Chả cá thác lác
Giá bán :
280k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/cha-ca-thac-lac/

SẢN PHẨM 69
Chả cá thác lác tươi
Giá bán :
300k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/cha-ca-thac-lac-tuoi-de-che-bien-mon-ngon-cho-bua-an-gia-dinh/san-pham/ca/

SẢN PHẨM 70
Chả cá thu tươi
Giá bán :
210k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/cha-ca-thu-tuoi/san-pham/ca/

SẢN PHẨM 71
Chả mực
Giá bán :
350k/ 500 g
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-cha-muc-bao-nhieu-1kg-ban-o-dau-ngon-nhat/

SẢN PHẨM 72
Chem chép
Giá bán :
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/che-bien-chem-chep/

SẢN PHẨM 73
Cua đồng xay
Giá bán :
220k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/cua-dong/

SẢN PHẨM 74
Đầu cá hồi
Giá bán :
130k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/dau-ca-hoi/

SẢN PHẨM 75
Đầu cá ngừ đại dương 3kg  – 5 kg/đầu
Giá bán :
130k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-dau-ca-ngu-dai-duong-tai-chihaisan-tot-nhat-thi-truong-tphcm/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI

SẢN PHẨM 76
Gà ta thả vườn làm sạch
Giá bán :
180 k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ga-ta-tha-vuon-bao-ngon/

SẢN PHẨM 77
Ghẹ ngợp Loại 2-3 con/kg :
Giá bán :
190k /kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/ghe-ngop/

SẢN PHẨM 78
Hải sâm cát vàng tươi sơ chế
Giá bán :
710k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-hai-sam-cat-vang/

SẢN PHẨM 79
Hải sâm đỏ
Giá bán :
420k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/hai-sam-do-gia-bao-nhieu/

SẢN PHẨM 80
Hải sâm tươi biển Ngận Vàng :
Giá bán :
800k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/mua-hai-sam-o-dau-tphcm/

SẢN PHẨM 81
Mực lá tươi mi nơ cao cấp 1-4 con
Giá bán :
370k /kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-muc-la-tuoi-phan-thiet/

SẢN PHẨM 82
Nhung hươu tươi
Giá bán :
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-nhung-huou-tuoi-2021/

SẢN PHẨM 83
Rong nho tươi biển
Giá bán :
200 k/ kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/rong-nho-tuoi/

SẢN PHẨM 84
Ruột hàu sữa đóng gói
Giá bán :
190k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/thit-hau-sua/

BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI 

SẢN PHẨM 85
Sá sùng tươi
Giá bán :
790k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/sa-sung-tuoi/

SẢN PHẨM 86
Thịt gà nhập khẩu các loại
Giá bán :
90k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/thit-ga-nhap-khau-cac-loai-tu-my-ban-dong-gia-tai-cong-ty-kim-dong-hy/san-pham/

SẢN PHẨM 87
Tôm bạc biển
Giá bán :
450 k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/gia-tom-bac-bien-hom-nay-tai-chihaisan/san-pham/

SẢN PHẨM 88
Tôm rảo
Giá bán :
350k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/tom-rao-con-tom-tu-nhien-thit-ngon-ngot-khong-tanh-chut-nao/san-pham/

SẢN PHẨM 89
Tôm sú mẹ 10-12 con/ kg
Giá bán :
650k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/tom-su-me-2/

SẢN PHẨM 90
Tôm tích trứng
Giá bán :
350k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/tom-tich-trung-tuoi-song-mon-ngon-la-mieng-ban-da-thu-chua/san-pham/

SẢN PHẨM 91
Trứng cá úc
Giá bán :
190k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/trung-ca-uc/

SẢN PHẨM 92
Vây cá hồi
Giá bán :
130k/kg
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/vay-ca-hoi/san-pham/ca/

SẢN PHẨM 93
Vi cá mập tươi sơ chế 80-100 gr/ vây
Giá bán :
450k/ 100 gr
Quy cách : Tươi ướp đá
https://chihaisan.com/vi-ca-map/

Bảng giá hải sản tươi? Địa điểm bán hải sản tươi tin cậy?BẢNG GIÁ HẢI SẢN TƯƠI CỦA CÔNG TY KIM ĐÔNG HY CẬP NHẬT MỖI NGÀY, SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG NHẤT

Chúng tôi sẽ có các bài viết sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *